NEGOCJACJE
W BIZNESIE

>

Strony dla biznesu

O czym warto pamiętać podczas kupowaniu mieszkania?

Koszty wynagrodzenia prawnika ponosi ogół nabywca

Umowa kupna mieszkania nie jest zwykłym porozumieniem cywilnoprawnym, ponieważ wymaga formy aktu notarialnego, czyli musi być zawarta w obecności notariusza i przez niego zatwierdzona. Koszty wynagrodzenia prawnika ponosi zwykle nabywca nieruchomości. Stawki są w całym kraju jednakowe, ponieważ ustala je w drodze rozporządzenia minister sprawiedliwości. Wysokość taksy to określony procent wartości przedmiotu umowy.

Działka, budynek posiada własną

W obowiązku kupującego leży też zmiana zapisów właścicielskich w księdze wieczystej, której dokonuje się w sądzie rejonowym właściwym ze względu lokalizację nieruchomości. Każda działka, lokal posiada swoją księgę, która jest niezależna od posiadacza, którzy mogą się zmieniać, a rejestr pozostaje ten sam. Wpis do księgi jest płatny, a koszty ponosi wnioskodawca (w zależności od rodzaju wpisu stawka waha się od 60 do 200 zł).

Takiej bazie mamy opcję dochodzić ewentualnych

W przypadku nabywania mieszkania z rynku pierwotnego w umowie z deweloperem należy opisać, co się składa na standard wykończenia. Tym bardziej należy tego dopilnować, jeśli kupuje się mieszkanie jeszcze nie oddane do użytku, czyli będące na etapie powstawania. Na tej podstawie można dochodzić ewentualnych roszczeń, gdyby stan faktyczny nie zgadzał się z zapisami dokumentu.

W przypadku kupna lokalu na kredyt można negocjować z bankiem koszty pożyczki, czyli oprocentowanie, prowizję, ubezpieczenie. Jeśli nabywamy mieszkanie w stanie deweloperskim, warto zorientować się, czy firma budująca ma możliwość wykonania prac wykończeniowych (przeważnie zajmują się nimi spółki-córki deweloperów albo współpracujące z nimi przedsiębiorstwa remontowo-budowlane).